ขอความช่วยเหลือ

เมนู

การห้ามเล่นพนันหรือการล็อกเกมช่วยให้คุณควบคุมตนเองได้

การห้ามเล่นพนันออนไลน์ มีวิธีดังต่อไปนี้

 • คุณสามารถให้ปิดกั้นคุณจากการเข้าเว็บไซต์ของการเล่นการพนันขนาดใหญ่ทั้งหมด ได้
 • มีซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถใช้ปิดกั้นคุณไม่ให้เข้าไปได้ www.betfilter.com, www.gamblock.com, www.gamban.com (App)
 • ตั้งแต่ปี 2019 หน้าเว็บไซต์ต่างประเทศที่เสนอการเล่นพนันทางออนไลน์ถูกกักกั้นด้วยตัวขัดขวาง IP

การห้ามเล่นลอตเตอรี่ออนไลน์ สวิสโลส หรือลอตเตอร์รี่
โรมองด์

คุณแจ้งระงับการเล่นของตนเองได้ทุกเวลา ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • สําหรับลอตเตอรี่สวิสโลส อินเทอร์เน็ต- ฮ็อตไลน์ (สายด่วน)
  ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0848 877 855
 • หรือ ล็อกการเล่นลอตเตอรี่ สวิสโลส (Swisslos) โดยเข้าไปที่ „Mein Profil“ จากนั้น ล็อกเพื่อห้ามเข้าเล่นในแต่ละเกม
 • สําหรับลอตเตอรี่ โรมองด์ ออนไลน์ คุณล็อกหรือสั่งห้ามตนเองเข้าไปเล่นได้เช่นกัน

แจ้งความสมัครใจ ต่อสถานคาสิโนเพื่อขอให้มีคําสั่งห้ามเข้า

ผู้มีปัญหาจากการพนัน สามารถแจ้งกับสถานคาสิโนทุกแห่งในประเทศสวิส
ให้มีคําสั่ง
ห้ามคุณเข้า การห้ามเข้าดังกล่าวมีกําหนดเวลาอย่างน้อยที่สุดไม่ต่ํากว่าหนึ่งปี ตาม
สถานคาสิโนทุกแห่งทั่วประเทศสวิส
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.careplay.ch

การปิดกั้นการเล่นพนันโดยสถานคาสิโนและผู้ออกสลากกิน แบ่ง

สถานคาสิโนหรือผู้ออกสลากกินแบ่งสามารถปิดกั้นผู้เล่นได้ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ

 • ผู้เล่นมีพฤติกรรมบ่งบอกว่าติดการพนัน
 • ผู้เล่นก้าวร้าวหรือความใช้ความรุนแรง เมาสุรา หรืออื่น ๆ
 • เมื่อสงสัยว่าผู้เล่น เข้ามาเล่นพนันเพื่อการฟอกเงิน

ครอบครัว ญาติ หรือผู้ใกล้ชิดของผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดพนัน
สามารถแจ้งกับ
สถานคาสิโน ให้มีคําสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้า
จากนั้นทางสถานคาสิโนจะพิจารณาว่าสมควร
มีคําสั่งห้ามบุคคลนั้นหรือไม่
การสั่งห้ามเข้าเล่นการพนันในสถานคาสิโน มีกําหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีเท่ากันทุก
แห่งทั่วประเทศสวิส