ขอความช่วยเหลือ

เมนู

Scroll

พฤติกรรมการเล่นพนันเสี่ยงโชคของฉันยังปกติดีอยู่หรือ

ใช่แน่นอน ฉันเล่นเป็นครั้งคราวในเวลาว่างของฉัน

 • แต่กระนั้นก็ตาม ควรวางแผนไว้: กําหนดไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าคุณ
  อยากจะใช้เวลาและเงินทุนสําหรับการเล่นสูงสุดเท่าไร คุณจะทําอะไร
  กับเงินที่ชนะมา คุณจะเอาไปเล่นต่อหรือคุณจะหยุดเล่น
 • รู้จักการพนันที่จะเล่น: หาข้อมูลรายละเอียดเรื่องโอกาสที่จะชนะและ
  ระบบกลไกของการเล่น ที่คาสิโนออนไลน์ทุกแห่งในประเทศ
  สวิตเซอร์แลนด์ คุณสามารถตั้งขีดจํากัดเรื่องเวลาและจํานวนเงินที่จะ
  ใช้เล่นส่วนตัวของคุณได้ในขอบเขตการคุ้มครองผู้เล่น
 • ให้ เวลานอก แก่ตัวคุณเป็นครั้งคราว: วางโทรศัพท์มือถือของคุณ ลุก
  ขึ้นจากคอมพิวเตอร์ ไปทําอะไรอย่างอื่น การหยุดพักช่วยให้คุณไม่
  หมกมุ่นอยู่กับการเล่น และทําให้สมองคุณปลอดโปร่งได้ด้วย

บอกไม่ถูก ฉันเล่นค่อนข้างมาก

 • เล่นเฉพาะเวลาที่คุณรู้สึกสบายดีเท่านั้น: คุณรู้สึกสบายดีหรือคุณรู้สึก
  เหงา หวั่นกลัว หรือเครียด ขอให้ระวัง: คนเราถ้าเล่นในขณะที่จิตใจ
  ไม่อยู่กับตัว มักจะตัดสินใจได้ไม่ดี และถ้าคุณเล่นเพราะคุณรู้สึกแย่
  ขอให้คุณรู้อยู่แก่ใจว่าการเล่นการพนันนั้นไม่มีทางแก้ปัญหาของคุณ
  ได้
 • ตั้งข้อจํากัด: กําหนดไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าคุณอยากจะใช้เวลาและเงินทุน
  สําหรับการเล่นสูงสุดเท่าไร คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณเล่นเสีย คุณจะ
  พยายามเล่นเอาเงินที่เสียไปกลับคืนหรือไม่ เอาเงินเฉพาะส่วนที่คุณ
  ไม่จําเป็นต้องใช้สําหรับชีวิตประจําวัน เช่น ค่าอาหาร ฯลฯ มาใช้เล่น
  เท่านั้น
 • เวลานอก: การเล่นทางออนไลน์ก่อให้เกิดความเสี่ยงแบบใหม่
  สามารถเล่นพนันทางโทรศัพท์มือถือและที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  ตลอดเวลา หยุดพักและวางเครื่องอุปกรณ์เหล่านี้ให้พ้นมือ ตัวเลข
  เป็นตัวเงินจริง: บางครั้งการเล่นพนันในโทรศัพท์มือถือหรือที่เครื่อง
  คอมพิวเตอร์อาจไม่ทําให้รู้สึกเลยว่าเป็นการเล่นกับเงินจริง ๆ

ไม่รู้ซิ ฉันไม่สนุกกับการเล่นมานานแล้ว

 • ค่าแห่งการพนัน: คุณคอยไล่ตามที่จะชนะให้ได้เงินก้อนใหญ่ แต่กลับ
  ยิ่งเสียเพิ่มมากขึ้นอีกใช่ไหม ถ้าคุณไม่รู้สึกสนุกกับการเล่นอีกแล้ว นี่
  เป็นสัญญาณแสดงว่าคุณเสียการควบคุมการเล่นแล้ว การเล่นพนัน
  กลายเป็นเรื่องบังคับที่คุณต้องทํา และดูเหมือนว่าคุณจะละเลยการ
  งานของคุณ ครอบครัวของคุณ และเพื่อนฝูงของคุณเพราะการพนันนี้
 • ปิดกั้นตัวคุณด้วยตัวเอง: ถ้าการเล่นพนันเป็นสิ่งที่มากเกินกว่าที่คุณ
  จะทนรับได้ และการเล่นพนันเป็นภาระหนักสําหรับคุณ คุณสามารถ
  ปิดกั้นตัวเองออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เอง คุณสามารถกําหนดการเล่น
  ทางออนไลน์ได้ว่าคุณจะปิดกั้นในช่วงเวลาใด
 • ไปขอความช่วยเหลือ: ถ้าคุณรู้สึกแย่เพราะการเล่นพนัน และคุณสูญเสียการ
  ควบคุมแล้ว ขอให้คนอื่นให้คําปรึกษาแก่คุณ คุณสามารถแจ้งขอรับคําปรึกษา
  ต่อบุคคลที่ให้คําปรึกษาในรัฐที่คุณมีภูมิลําเนาอยู่ หรือคุณขอคําปรึกษาโดย
  เขียนหรือโทรศัพท์มาหาเราได้โดยไม่ต้องบอกชื่อคุณ