การเล่นพนันเสี่ยงโชคและการติดพนัน – Spielen ohne Sucht
get help

Menu

Hilfe

การเล่นพนันเสี่ยงโชคและการติดพนัน

การเล่นที่ถือว่าเป็นการพนันต่อเมื่อเล่นเพื่อมุ่งหวังเงินรางวัล และผู้เล่นไม่ได้มีส่วนที่ทํา
ให้แพ้หรือชนะเลย หรือถ้ามีก็เป็นส่วนน้อย หากเล่นชนะก็เป็นเรื่องของโชคหรือความ
บังเอิญ ตัวอย่างเช่น การขูดบัตรเพื่อรางวัล หรือรูเลตต์
การเล่นเกมที่ต้องใช้ทักษะหรือความชํานาญ (ความสามารถ) ในการเล่น โดยผู้เล่นต้อง
รู้จักวิธีเดินเกมเพื่อให้ชนะ ตัวอย่างเช่น หมากรุก
ในประเทศสวิส ผู้ประกอบการที่ให้บริการเล่นพนัน ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเสียก่อน หากไม่มีใบอนุญาตประกอบการถือว่าผิด
กฎหมายและมีโทษทางอาญา

การพนันประเภทใดที่ทําให้เสพติดได้ง่าย

การเล่นเกมพนันที่ใช้ระยะเวลาในการเล่นสั้นและได้รางวัลเร็ว (เช่น เครื่องสล็อต หรือ
โป๊กเกอร์ออนไลน์) ทําให้เสพติดได้ง่าย การเล่นพนันประเภทนี้แม้ลงเงินเดิมพันเป็น
จํานวนน้อย แต่ก็อาจทําให้เสียเงินเป็นจํานวนมากภายระยะเวลาอันสั้น เช่น การเล่นรู
เลตต์
แบล็คแจ๊ค การขูดบัตรเสี่ยงโชค การพนันกีฬา การเล่นลอตเตอรี่ หรือการเล่นพนันอื่นๆ
อาจทําให้ติดการพนันได้

การเล่นเกมอื่นๆ

การเล่นเกมที่ต้องใช้ทักษะหรือความชํานาญ ก็อาจทําให้เกิดปัญหาและนําไปสู่การเสพ
ติดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คอมพิวเตอร์ และการเล่นเกมออนไลน์ (เกมออนไลน์ที่มีผู้เข้า
ร่วมเล่นหลายๆ คน เช่น เวิลด์ ออฟ วาร์คราฟท์ (World of Warcraft) หากคุณ คนใกล้ตัว
หรือคนที่คุณรู้จักติดการเล่นเกมเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อขอคําแนะนําได้ที่ หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษา

การเสพติดอินเตอร์เน็ต

การใช้อินเตอร์เน็ตในการเสพข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาจนติด อาจนําไปสู่ปัญหาได้
หากมีปัญหาการเสพติดอินเตอร์เน็ต ขอความช่วยเหลือได้จาก หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษา