ขอความช่วยเหลือ

เมนู

การเล่นพนันเสี่ยงโชคและการติดพนัน

การเล่นที่ถือว่าเป็นการพนันต่อเมื่อเล่นเพื่อมุ่งหวังเงินรางวัล และผู้เล่นไม่ได้มีส่วนที่ทํา
ให้แพ้หรือชนะเลย หรือถ้ามีก็เป็นส่วนน้อย หากเล่นชนะก็เป็นเรื่องของโชคหรือความ
บังเอิญ ตัวอย่างเช่น การขูดบัตรเพื่อรางวัล หรือรูเลตต์
การเล่นเกมที่ต้องใช้ทักษะหรือความชํานาญ (ความสามารถ) ในการเล่น โดยผู้เล่นต้อง
รู้จักวิธีเดินเกมเพื่อให้ชนะ ตัวอย่างเช่น หมากรุก
ในประเทศสวิส ผู้ประกอบการที่ให้บริการเล่นพนัน ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเสียก่อน หากไม่มีใบอนุญาตประกอบการถือว่าผิด
กฎหมายและมีโทษทางอาญา

การพนันประเภทใดที่ทําให้เสพติดได้ง่าย

การเล่นเกมพนันที่ใช้ระยะเวลาในการเล่นสั้นและได้รางวัลเร็ว (เช่น เครื่องสล็อต หรือ
โป๊กเกอร์ออนไลน์) ทําให้เสพติดได้ง่าย การเล่นพนันประเภทนี้แม้ลงเงินเดิมพันเป็น
จํานวนน้อย แต่ก็อาจทําให้เสียเงินเป็นจํานวนมากภายระยะเวลาอันสั้น เช่น การเล่น
รูเลตต์ แบล็คแจ๊ค การขูดบัตรเสี่ยงโชค การพนันกีฬา การเล่นลอตเตอรี่ หรือ
การเล่นพนันอื่น ๆ อาจทําให้ติดการพนันได้

การเล่นเกมอื่นๆ

การเล่นเกมที่ต้องใช้ทักษะหรือความชํานาญ ก็อาจทําให้เกิดปัญหาและนําไปสู่การเสพ
ติดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คอมพิวเตอร์ และการเล่นเกมออนไลน์ (เกมออนไลน์ที่มีผู้เข้า
ร่วมเล่นหลายๆ คน เช่น เวิลด์ ออฟ วาร์คราฟท์ (World of Warcraft) หากคุณ คนใกล้ตัว
หรือคนที่คุณรู้จักติดการเล่นเกมเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อขอคําแนะนําได้ที่ หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษา

การเสพติดอินเตอร์เน็ต

การใช้อินเตอร์เน็ตในการเสพข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาจนติด อาจนําไปสู่ปัญหาได้
หากมีปัญหาการเสพติดอินเตอร์เน็ต ขอความช่วยเหลือได้จาก หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษา