ได้รับการแนะนำบุคคลตอนนี้ - ไม่ระบุชื่อและฟรี

Telefon-Beratung Online-Beratung Beratung vor Ort

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ข้อมูลให้ความรู้และความช่วยเหลือแก่ผู้ติดการพนัน

การเล่นพนันอาจทําให้เกิดความสนุกสนาน แต่ก็อาจทําให้เสพติดได้

เวปไซด์นี้ จัดทําขึ้นด้วยความร่วมมือจาก 16 รัฐ ที่ใช้ภาษาเยอรมันเพื่อให้ข้อมูลแก่ ผู้ติดการพนัน และ ครอบครัว ญาติหรือผู้ใกล้ชิด เพื่อชี้แจงให้เห็นถึงอันตรายและผลกระทบจากการติดพนัน พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ

เราให้บริการตอบคําถาม และช่วยเหลือทางโทรศัพท์ Helpline โดยผู้เชี่ยวชาญด้วยภาษาเยอรมันและผู้ขอคําแนะนําไม่จําเป็นต้องแจ้งชื่อ นอกจากนี้แล้วยังมีบริการตอบคําถามทางอินเทอร์เน็ตด้วยภาษาเยอรมันเช่นกัน เราจะส่งคําตอบให้คุณภายในสองวัน บริการทั้งสองอย่างนี้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษาในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ ให้คําแนะนําปรึกษาด้วยภาษาเยอรมัน หากต้องการล่ามหรือผู้แปล ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเวปไซด์ของเรา คลิกที่นี่