ขอความช่วยเหลือ

เมนู

Scroll

บ้านไทย

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ข้อมูลให้ความรู้ และความ ช่วยเหลือแก่ผู้ติดการพนัน

การเล่นพนันอาจทําให้เกิดความสนุกสนาน แต่ก็อาจทําให้เสพติดได้
เว็บไซต์นี้ จัดทําขึ้นด้วยความร่วมมือจาก 16 รัฐ ที่ใช้ภาษาเยอรมันเพื่อให้ข้อมูล
แก่ผู้ติดการพนัน และครอบครัว ญาติหรือผู้ใกล้ชิด เพื่อชี้แจงให้เห็นถึงอันตรายและ
ผลกระทบจากการติดพนัน พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
เราให้บริการตอบคําถาม และช่วยเหลือทางโทรศัพท์ Helpline โดยผู้เชี่ยวชาญด้วย
ภาษาเยอรมันและผู้ขอคําแนะนําไม่จําเป็นต้องแจ้งชื่อ นอกจากนี้แล้วยังมีบริการตอบ
คําถามทางอินเทอร์เน็ตด้วยภาษาเยอรมันเช่นกัน
เราจะส่งคําตอบให้คุณภายในสองวัน
บริการทั้งสองอย่างนี้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษาในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ ให้คําแนะนําปรึกษาด้วยภาษา
เยอรมัน หากต้องการล่ามหรือผู้แปล ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่

การทดสอบตัวเอง

โรคติดการพนันคืออะไร

อันตรายจากการเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ต (การพนันออนไลน์)

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เล่าให้ฟัง

จะทำอย่างไร ในฐานะที่เป็นญาติพี่น้อง