ขอความช่วยเหลือ

เมนู

Scroll

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เล่าให้ฟัง

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เล่าให้ฟัง

เล่นการพนันส่วนใหญ่จะรู้สึกโล่งใจเมื่อเปิดเผยความลับให้คนที่ตนไว้วางใจรู้ได้
ภาระหนักอกที่ต้องปิดบังความลับและการโกหกจะหมดไป และเปิดให้เห็นหนทาง
แก้ไขได้ แต่เพราะความกลัวต่อปฏิกิริยาของญาติพี่น้องจึงมักทําให้ไม่กล้าที่จะให้
ความไว้วางใจแก่ใคร ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่แล้วปรากฏว่าคนที่อยู่รอบข้างกลับแสดง
การตอบสนองอย่างเต็มใจเมื่อได้รับการขอให้ช่วยเหลือ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ผ่านประสบการณ์ในเรื่องการติดการพนันมาอย่างไร
พวกเขาหาทางออกจากการติดนี้ได้อย่างไร
ที่นี่ คุณจะทราบเรื่องนี้และเรื่องอื่น ๆ อีกมาก

Watch video
Watch video
Watch video
Watch video

หัวข้ออื่น ๆ «การพูดเรื่องนี้จะช่วยได้»