การช่วยเหลือและวิธีการสนทนา – Spielen ohne Sucht
get help

Menu

Hilfe

การช่วยเหลือและวิธีการสนทนา

ควรพูดด้วยความจริงใจอย่างตรงไปตรงมา บอกให้เขาทราบถึงความห่วงใย
และความกังวลที่คุณมีต่อเขา เช่น พูดว่าจากการสังเกตุของฉันรู้สึกว่า
คุณ .......”. “ฉันกังวลเป็นห่วงคุณเพราะ .......” การพูดในลักษณะนี้จะ
ช่วยลดความตึงเครียดได้ พยายามหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษหรือการตําหนิต
เตียน เช่น “คุณไม่ค่อยอยู่บ้านเลยนะ” หรือ “คุณโยนเงินทั้งหมดทิ้งไปโดย
เปล่าประโยชน์” และอาจตั้งคําถามต่อไปว่า “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่หยุดเล่น
พนัน” และ “ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร”

การช่วยเหลือเบื้องต้น

  • ไม่ให้ผู้ติดพนันขอยืมเงิน
  • ไม่ช่วยผู้ติดพนันปกปิดความจริงหรือพูดปดแทน เช่น แจ้งนายจ้าง
    ของผู้ติดพนันว่าเขาป่วย
  • ไม่พูดจากดดันหรือข่มขู่ซ้ําซากในเรื่องที่คุณไม่สามารถทําได้หรือไม่คิด
    จะทําจริง เช่น ขู่ว่าถ้าเธอไม่หยุดเล่นพนัน ฉันก็จะย้ายออกจากบ้าน

Weitere Themen
zu «การพูดเรื่องนี้จะช่วยได้»