ขอความช่วยเหลือ

เมนู

การช่วยเหลือและวิธีการสนทนา

ควรพูดด้วยความจริงใจอย่างตรงไปตรงมา บอกให้เขาทราบถึงความห่วงใย
และความกังวลที่คุณมีต่อเขา เช่น พูดว่าจากการสังเกตุของฉันรู้สึกว่า
คุณ .......”. “ฉันกังวลเป็นห่วงคุณเพราะ .......” การพูดในลักษณะนี้จะ
ช่วยลดความตึงเครียดได้ พยายามหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษหรือการตําหนิต
เตียน เช่น “คุณไม่ค่อยอยู่บ้านเลยนะ” หรือ “คุณโยนเงินทั้งหมดทิ้งไปโดย
เปล่าประโยชน์” และอาจตั้งคําถามต่อไปว่า “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่หยุดเล่น
พนัน” และ “ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร”

การช่วยเหลือเบื้องต้น

  • ไม่ให้ผู้ติดพนันขอยืมเงิน
  • ไม่ช่วยผู้ติดพนันปกปิดความจริงหรือพูดปดแทน เช่น แจ้งนายจ้าง
    ของผู้ติดพนันว่าเขาป่วย
  • ไม่พูดจากดดันหรือข่มขู่ซ้ําซากในเรื่องที่คุณไม่สามารถทําได้หรือไม่คิด
    จะทําจริง เช่น ขู่ว่าถ้าเธอไม่หยุดเล่นพนัน ฉันก็จะย้ายออกจากบ้าน

หัวข้ออื่น ๆ «การพูดเรื่องนี้จะช่วยได้»