อันตรายจากการเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ต (การพนันออนไลน์) – Spielen ohne Sucht
get help

Menu

Hilfe

อันตรายจากการเล่นพนันทางอินเทอร์เน็ต
(การพนันออนไลน์)

 • การเล่นพนันทางโทรศัพท์มือถือสามารถเล่นได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
 • การวางเงินเดิมพันโดยชําระผ่านบัตรเครดิต แม้จะเล่นเสียแต่ก็ไม่ทําให
  รู้สึกเสียดายมากเท่ากับการวางเงินสด เพราะไม่เห็นเงินที่เสียไปตาม
  ความเป็นจริง
 • ไม่มีผู้ควบคุมหรือการตักเตือนใดๆ เนื่องจากเป็นการเล่นเพียงลําพัง
  จึงเล่นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนก็ตามจนไม่สามารถควบคุม
  ตนเองได
 • มีเกมการพนันใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบจํานวนมากเข้ามาในตลาด
  การพนันเป็นประจําทุกเดือน