ขอความช่วยเหลือ

เมนู

และคุณเล่นการพนันอย่างไร

คุณเล่นการพนัน และไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมการเล่นของคุณยังเป็นเรื่องที่ยอมรับ
ได้ หรือว่าเป็นปัญหาขึ้นมาแล้ว

เชิญ หา คํา ตอบไ ด้ ด้ว ยการ ทํา การทดสอบ ด้วย ตัว เอง

คำถาม 1 จาก [1 ใน 3] 9

การทดสอบตัวเอง

เงินเดิมพันของคุณเพิ่มจำนวนขึ้นหรือไม่

คุณรู้สึกกระสับกระส่ายหรือหงุดหงิดหรือไม่ เมื่อคุณ พยายามที่จะเล่นการพนันให้น้อยลง

คุณเคยลองพยายามจำกัดการเล่นหรือเลิกการเล่นซ้ำ ใหม่ แต่ทำไม่สำเร็จหรือไม่

คุณมักจะคิดถึงการเล่นการพนันครั้งต่าง ๆ ที่ผ่านมา หรือวางแผนการเล่นการพนันในอนาคตบ่อยหรือไม่

คุณเล่นการพนันเมื่อคุณรู้สึกแย่บ่อยไหม

คุณพยายามบ่อยไหม ที่จะเล่นต่อไปเพื่อให้ได้เงินที่เสียกลับคืนมา

คุณเคยโกหกไหม เพื่อปิดบังการเล่นการพนันของคุณไว้เป็นความลับ

คุณเคยสร้างความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ด้านอาชีพและ ส่วนตัวหรือเสียความสัมพันธ์เหล่านี้ไปเพราะการเล่น พนันหรือไม่

คุณเคยขอความสนับสนุนจากคนอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินของคุณหรือไม่

เริ่มการทดสอบ

You play for pleasure

คุณเล่นเพื่อความสนุกสนาน และพฤติกรรมการเล่นพนันของคุณ
ไม่มีปัญหา อีกทั้งจนถึงขณะนี้ไม่มีผลติดตามด้านลบแต่อย่างไร
ถ้าคุณจะเล่นพนันโดยลงเงินเดิมพันต่อไป ขอให้คุณคอยระวังดูว่า
การเล่นนี้ยังคงเป็นการเล่นในยามว่างอยู่
ที่นี่ คุณจะพบกับข้อแนะนําเรื่องการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

Your gambling behaviour is risky

พฤติกรรมการเล่นพนันของคุณมีความเสี่ยงสูง และมีส่วนสัมพันธ์
กับผลติดตามด้านลบแล้ว คุณควรพิจารณาไตร่ตรองเรื่อง
พฤติกรรมการเล่นพนันของคุณว่าเป็นเช่นนี้หรือไม่ที่คุณเล่นบ่อย
เสมอและบางครั้งเสียเงินเล่นไปมากกว่าที่วางแผนไว้ คุณคิดถึงเรื่อง
การเล่นพนันบ่อย ๆ หรือไม่ คุณมีความรู้สึกหรือไม่ว่าอีกไม่นานคุณ
จะเล่นชนะเอาเงินที่เสียกลับคืนมา นี่เป็นการชี้ให้คุณเห็นว่าคุณควร
จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้แล้ว เนื้อหาสาระของ «Check dein
Spielverhalten»
(การตรวจสอบพฤติกรรมการเล่นพนันของคุณ)
อาจช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ ถ้าคุณมีคําถามหรือต้องการความช่วยเหลือ
สนับสนุนในการเปลี่ยนแปลง กรุณาอย่ารีรอที่จะขอความช่วยเหลือ
นี่เป็นการก้าวเดินที่กล้าหาญเพื่อให้คุณกลับไปจัดการควบคุม
สถานการณ์ของตัวเองได้อีก

strong negative consequences

พฤติกรรมการเล่นพนันของคุณนําไปสู่ผลติดตามด้านลบ คุณไม่ได้
เล่นเพราะความสนุกอีกต่อไป เพราะคุณพยายามเล่นต่อเพื่อเอาเงินที่
เสียไปกลับคืน คุณเสียการควบคุมการเล่นของคุณ และเอาการเงิน
ความสัมพันธ์ทางสังคมและในทางอาชีพไปเสี่ยงกับการเล่นพนัน
เราขอแนะนําคุณเป็นอย่างยิ่งให้ขอความช่วยเหลือสนับสนุนและขอ
รับคําปรึกษา