Traženje pomoći
Scroll

Šta uraditi kao roditelj?

Problemi kod mladeži – Savjeti roditeljima

Kako prepoznati?

Općenito važi: Što se netko više u mislima i vremenski bavi kockanjem, to je njegov problem veći. Ukoliko netko zapostavi bitne stvari kao školu/posao, familiju, ili hobije, ovo su jasni znakovi za problematično ponašanje kod igara na sreću.

Spolja prepoznatljivi simptomi. On ili ona:

  • Zanemaruje bez vidljivih razloga svoju/njenu društvenu sredinu i često nema vremena.
  • Posuđuje često novac u krugu porodice ili od prijatelja.
  • Pati od česte promjene raspoloženja i nepouzdan/a je.
  • Laže svoju/njenu okolinu, da bi time skrivali vlastiti odnos prema kockanju.

Kako započeti razgovor?

Preporuka: otvoreno i pošteno iskazati vlastitu zabrinutost. Govoriti o samom sebi: “ Ja sam primijetio da...“ / „Ja se brinem, jer...“ / To može pomoći da se smanji napetost. Spriječiti optužbe: “Ti si uvijek odsutan...“ / „Ti si sav svoj novac bacio kroz prozor...”.

Dodatno pitanje: Šta bi se desilo, kada ti ne bi mogao prekinuti sa kockanjem? Šta bih mogao uraditi, da te podržim?

Šta uraditi?

Budite oprezni: Ako Vaše dijete pokazuje veliki interes za igre na sreću. Ili ako ono odmah na početku ostvari veliki dobitak. Onaj ko u početku dobije mnogo novaca, češće razvija problem sa igrom za novac.

Ukoliko je dobio mnogo novaca, pomozi mu da se snađe u toj situaciji. To znači npr. novac prebacite na štednu knjižicu. Dogovorite se da se novac ne ulaže odmah u daljnje igre. U nekim kulturama / religijama je novac koji se dobije na ovakav način nečist. Razgovarajte sa Vašim adolescentom, šta može da se desi s dobitkom.

Postoji problem u vezi sa igrom na sreću: shvatite taj problem ozbiljno. Objasnite svom sinu / kćerci kako se pravi budžet ii pomozite mu.

Dokumenti budžet:

www.budgetberatung.ch

https://www.caritas-schuldenberatung.ch/en/debt-guide/aids-and-useful-tools.html

Šta ne treba činiti? U pravilu:

  • Ne posuđivati novac
  • Ne lagati za osobu koja kocka, kao npr. njega ili nju odjaviti u školi ili kod poslodavca pod izgovorom da je bolestan/na.
  • Ne prijetiti sankcijama, koje nećete ili ne možete sprovesti.