Traženje pomoći
Scroll

Kako govoriti o kockanju?

Kako govoriti o kockanju?

  • Otvoreno i pošteno iskazati vlastitu zabrinutost.
  • Govoriti o samom sebi: “ Ja sam primijetio da...“ / „Ja se brinem, jer...“ / To može pomoći da se smanji napetost.
  • Spriječiti optužbe: “Ti si uvijek odsutan...“ / „Ti si sav svoj novac bacio kroz prozor...”.

Šta ne treba činiti? U pravilu:

  • Ne posuđivati novac
  • Ne lagati za osobu koja kocka, kao npr. njega ili nju odjaviti poslodavcu pod izgovorom da je bolestan/na.
  • Ne prijetiti sankcijama, koje nećete ili ne možete provesti, npr. prijetnja da ćete se iseliti iz zajedničkog stana.

Ostale teme o «Razgovor pomaže»