Traženje pomoći
Scroll

Ko postaje ovisnik?

Ko postaje ovisnik?

Prelaz sa igre na sreću, koja se upražnjava kao zadovoljstvo u slobodno vrijeme, ka ovisničkom ponašanju je gotovo neprimjetan. Svako može postati ovisan. Više je muškaraca nego žena ovisno o kockanju. Procjenjuje se da u Švajcarskoj ima 14‘700 ovisnih osoba o kockanju. Dodatno ima 177'500 osoba sa problematičnim upražnjavanjem igara na sreću.

Na njih se odnosi barem jedno od ovih obilježja sa liste „Šta je ovisnost o igrama na sreću?“.