Traženje pomoći

Šta uraditi kao član porodice?

Kada neka osoba ima probleme sa igrama na sreću, to može imati veliki uticaj na njeno socijalno okruženje, a posebno na porodicu. Osobe, koje imaju probleme sa kockanjem često poriču te probleme.

Ovisnost o kockanju je neupadljiva. Ne miriše, niti se vidi. Ali postoje određeni signali, kao manjak novca, manjak vremena i nemir. Pod Znakovi prepoznavanja naći ćete nekoliko naznaka koje upućuju na problem sa ovisnošću.

Ako ste za nekog zabrinuti, uzmite svoju zabrinutost ozbiljno i razgovarajte sa tom osobom. Izrazite vašu zabrinutost i opišite koje promjene ste primjetili kod te osobe. Zatražite od nje da promijeni svoje ponašanje i da se obrati nekom savjetovalištu.

Ne posuđujte novac osobi koja kocka! Time ćete samo pomoći da se problemi nastave. Kod problema sa novcem trebate se obratiti savjetovalištu za lične i porodične finansije (Budgetberatung); svakako uputite i osobe koje imaju probleme na ovo savjetovalište.

Vodite računa o tome da vama i vašoj djeci bude dobro. Zaštitie svoj novac. Potražite pomoć, ako ste preopterećeni!