Qua chattais Vus agid

Tge èn gieus da fortuna?

In gieu daventa in gieu per daners, sche daners u objects da valur vegnan investids e sche las giugadras ed ils giugaders han pauc u nagina influenza sin il resultat dal gieu. La casualitad determinescha il victur. Quai è per exempel il cas en connex cun lottarias cun numers zuppads u cun roulette.
Tar in gieu sco schah decida dentant l'abilitad e la savida da las giugadras e dals giugaders davart il resultat.
Tgi che maina en Svizra instituziuns per gieus da fortuna, dovra ina permissiun da las autoritads cumpetentas. Tgi che maina ina instituziun da gieus da fortuna senza permissiun, cuntrafa a la lescha.

Tge gieus da fortuna fan dependents?

Gieus svelts (p.ex. automats da gieu u poker online) pon plitgunsch far daventar dependent. Schizunt sche Vus investis summas pitschnas, pudais Vus perder blers daners entaifer curt temp. Er gieus sco roulette, blackjack, lottarias cun numers zuppads, scumessas da sport, tombolas, lotto u auters gieus da fortuna pon far dependent.

Auters gieus

Er gieus che dumondan l'inschign, pon esser in problem u chaschunar ina dependenza. Quai vala en spezial per gieus da computer e gieus online (p.ex. il gieu da rollas online per pliras giugadras e plirs giugaders World of Warcraft). Sche Vus u insatgi che vus enconuschais ha in problem cun tals gieus, As pudais Vus drizzar a noss servetschs da cussegliaziun.

Dependenza da l'internet

Er navigar manicamain en l'internet po daventar in problem. Vus pudais er far diever da noss servetschs da cussegliaziun davart il tema dependenza da l'internet.

Ulteriurs temas
davart «Infurmaziuns davart gieus da fortuna e gieus per daners»