การรักษาตัวในแผนกผู้ป่วยใน

ที่ประเทศสวิสในเขตที่ใช้ภาษาเยอรมัน มีสถานพยาบาลที่ให้การบําบัดรักษาแก่ผู้ติดการพนันโดยเฉพาะ ดังนี้

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการพนัน
คลินิกของมหาวิทยาลัยจิตเวช เมืองบาเซิล
เลขที่ 27 ถนนวิลเฮล์ม คลายน์
บาเซิล 4025

Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel (UPK)
Wilhelm Klein-Strasse 27
4025 Basel
โทร: +41 61 325 51 32
info.verhaltenssuechte(at)upkbs.ch
www.upkbs.ch

คลินิกสําหรับผู้เป็นโรคติดการพนัน
คลินิก “อิม ฮาเซิล”
กอนเท็นชวิล 5728
โทร . 062 738 60 01
Im Hasel
5728 Gontenschwil
Tel. 062 738 60 01
info(at)klinikimhasel.ch
www.klinikimhasel.ch

และตามคลินิกอื่นๆ ที่มีแผนกผู้ป่วยใน สอบถามข้อมูลได้จาก หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษาตามท้องถิ่นที่คุณอาศัยอยู่