การทดสอบตัวเอง

คำถาม 1 ของ

 1. 1. เงินเดิมพันของคุณเพิ่มจำนวนขึ้นหรือไม่

 2. 2. คุณรู้สึกกระสับกระส่ายหรือหงุดหงิดหรือไม่ เมื่อคุณพยายามที่จะเล่น
  การพนันให้น้อยลง

 3. 3. คุณเคยลองพยายามจำกัดการเล่นหรือเลิกการเล่นซ้ำใหม่ แต่ทำไม่
  สำเร็จหรือไม่

 4. 4. คุณมักจะคิดถึงการเล่นการพนันครั้งต่าง ๆ ที่ผ่านมา หรือวางแผนการ
  เล่นการพนันในอนาคตบ่อยหรือไม่

 5. 5. คุณเล่นการพนันเมื่อคุณรู้สึกแย่บ่อยไหม

 6. 6. คุณพยายามบ่อยไหม ที่จะเล่นต่อไปเพื่อให้ได้เงินที่เสียกลับคืนมา

 7. 7. คุณเคยโกหกไหม เพื่อปิดบังการเล่นการพนันของคุณไว้เป็นความลับ

 8. 8. คุณเคยสร้างความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ด้านอาชีพและส่วนตัวหรือเสีย
  ความสัมพันธ์เหล่านี้ไปเพราะการเล่นพนันหรือไม่

 9. 9. คุณเคยขอความสนับสนุนจากคนอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินของคุณหรือไม่

คุณเล่นเพื่อความสนุกสนาน และพฤติกรรมการเล่นพนันของคุณไม่มีปัญหา
อีกทั้งจนถึงขณะนี้ไม่มีผลติดตามด้านลบแต่อย่างไร ถ้าคุณจะเล่นพนันโดยลง
เงินเดิมพันต่อไป ขอให้คุณคอยระวังดูว่าการเล่นนี้ยังคงเป็นการเล่นในยามว่าง
อยู่
ที่นี่ คุณจะพบกับข้อแนะนำเรื่องการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน.

พฤติกรรมการเล่นพนันของคุณมีความเสี่ยงสูง และมีส่วนสัมพันธ์กับผล
ติดตามด้านลบแล้วคุณควรพิจารณาไตร่ตรองเรื่องพฤติกรรมการเล่นพนันของ
คุณว่าเป็นเช่นนี้หรือไม่ที่คุณเล่นบ่อยเสมอและบางครั้งเสียเงินเล่นไปมากกว่า
ที่วางแผนไว้ คุณคิดถึงเรื่องการเล่นพนันบ่อย ๆ หรือไม่ คุณมีความรู้สึก
หรือไม่ว่าอีกไม่นานคุณจะเล่นชนะเอาเงินที่เสียกลับคืนมา นี่เป็นการชี้ให้คุณ
เห็นว่าคุณควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้แล้ว

เนื้อหาสาระของ  «Check dein Spielverhalten» (การตรวจสอบพฤติกรรมการ
เล่นพนันของคุณ) อาจช่วยคุณในเรื่องนี้ได้

ถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลง
กรุณาอย่ารีรอที่จะขอความช่วยเหลือ นี่เป็นการก้าวเดินที่กล้าหาญเพื่อให้คุณ
กลับไปจัดการควบคุมสถานการณ์ของตัวเองได้อีก

พฤติกรรมการเล่นพนันของคุณนำไปสู่ผลติดตามด้านลบ คุณไม่ได้เล่นเพราะ
ความสนุกอีกต่อไป เพราะคุณพยายามเล่นต่อเพื่อเอาเงินที่เสียไปกลับคืน คุณ
เสียการควบคุมการเล่นของคุณ และเอาการเงิน ความสัมพันธ์ทางสังคมและในทางอาชีพไปเสี่ยงกับการเล่นพนัน เราขอแนะนำคุณเป็นอย่างยิ่งให้ขอความช่วยเหลือสนับสนุนและขอรับคำปรึกษา.