แบบทดสอบตนเอง

คําถามที่ 1

ขณะที่เล่นพนันคุณรู้สึกว่าต้องการเพิ่มจํานวนเงินพนันมากขึ้นเรื่อยๆ

ใช่ หรือ ไม่ใช่

คําถามที่ 2

คุณเคยพูดปดกับคนที่มีความสําคัญต่อคุณเกี่ยวกับจํานวนเงินหรือขอบเขตในการเล่นพนันของคุณ

ใช่ หรือ ไม่ใช่

หากคุณตอบว่าใช่ ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อ จัดว่าคุณเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการติดพนัน เราขอแนะนําให้คุณไปที่ หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษาในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่

พฤติกรรมของผู้ติดการพนัน

การพนันมีหลายประเภท เช่น การเล่นเครื่องเล่นเกมแบบอัตโนมัติ โป๊กเกอร์ แบล็คแจ๊ค รูเล็ต การเสี่ยงทาย และอื่นๆ
คุณมีพฤติกรรมในเล่นพนันตรงตามข้อใดบ้าง

  • บางครั้งคุณอยากเล่นพนันมาก
  • คุณเพิ่มจํานวนเงินในการเล่นพนันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
  • คุณไม่รู้ว่าเสียเงินไปแล้วเป็นจํานวนเท่าไหร่
  • เมื่อเล่นแล้วบางครั้งคุณไม่สามารถหยุดเล่นได้
  • บางครั้งคุณครุ่นคิดถึงแต่การเล่นพนัน โดยไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆ เลย
  • เมื่อต้องการเล่นแต่ไม่ได้เล่น คุณจะรู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวายใจ
  • คุณรู้สึกมีความสุขมากที่จะได้เล่นพนัน
  • คุณยกเลิกนัดหมาย และละเลยหน้าที่การงานเนื่องจากติดการเล่นพนัน
  • บางครั้งคุณพูดปด เมื่อมีผู้ถามถึงการเล่นพนันของคุณ
  • คุณมีปัญหาการเงินหรือเป็นหนี้คนในครอบครัว เป็นหนี้ เพื่อน หรือ เป็นหนี้กับทางธนาคาร หรือไม่

หากคุณมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมา คุณอาจเป็นผู้มีความ
ความเสี่ยงต่อการติดพนัน เราขอแนะนําให้คุณไปที่ หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษาในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่