การห้ามเล่นหรือการล็อกเกม

การห้ามเล่นพนันหรือการล็อกเกมช่วยให้คุณควบคุมตนเองได้

การห้ามเล่นพนันออนไลน์ มีวิธีดังต่อไปนี้

 • โปรแกรม (ชุดคําสั่ง) คอมพิวเตอร์ ที่มีหลายภาษา สําหรับสั่งห้ามเข้าเล่นพนันออนไลน์ด้วยการล็อกโปรแกรม
  ดูจากเวปไซด์ www.betfilter.com
 • โปรแกรมภาษาอังกฤษ สําหรับสั่งห้ามเข้าเล่นพนันออนไลน์ และทางโทรศัพท์มือถือ หาข้อมูลได้ที่ เวปไซด์ www.gamblock.com
 • ตามเวปไซด์สําหรับการเล่นพนันใหญ่ๆ ทุกเวปไซด์ คุณสามารถแจ้งคําสั่งห้ามเข้าเล่นพนันได้ด้วยตนเอง

การห้ามเล่นลอตเตอรี่ออนไลน์ สวิสโลส หรือลอตเตอร์รี่โรมองด์

คุณแจ้งระงับการเล่นของตนเองได้ทุกเวลา ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • สําหรับลอตเตอรี่สวิสโลส อินเทอร์เน็ต- ฮ็อตไลน์ (สายด่วน)
  ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0848 877 855
 • หรือ ล็อกการเล่นลอตเตอรี่ สวิสโลส (Swisslos) โดยเข้าไปที่ „Mein Profil“ จากนั้นล็อกเพื่อห้ามเข้าเล่นในแต่ละเกม
 • สําหรับลอตเตอรี่ โรมองด์ ออนไลน์ คุณล็อกหรือสั่งห้ามตนเองเข้าไปเล่นได้เช่นกัน

แจ้งความสมัครใจ ต่อสถานคาสิโนเพื่อขอให้มีคําสั่งห้ามเข้า

ผู้มีปัญหาจากการพนัน สามารถแจ้งกับสถานคาสิโนทุกแห่งในประเทศสวิส ให้มีคําสั่งห้ามคุณเข้า การห้ามเข้าดังกล่าวมีกําหนดเวลาอย่างน้อยที่สุดไม่ต่ํากว่าหนึ่งปี ตามสถานคาสิโนทุกแห่งทั่วประเทศสวิส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.careplay.ch

สถานคาสิโนเป็นผู้ออกคําสั่งห้ามเข้า

สถานคาสิโน อาจออกคําสั่งห้าม ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • ผู้เล่นมีพฤติกรรมบ่งบอกว่าติดการพนัน
 • ผู้เล่นก้าวร้าวหรือความใช้ความรุนแรง เมาสุรา หรืออื่นๆ
 • เมื่อสงสัยว่าผู้เล่น เข้ามาเล่นพนันเพื่อการฟอกเงิน

ครอบครัว ญาติ หรือผู้ใกล้ชิดของผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดพนัน สามารถแจ้งกับสถานคาสิโน ให้มีคําสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้า จากนั้นทางสถานคาสิโนจะพิจารณาว่าสมควรมีคําสั่งห้ามบุคคลนั้นหรือไม่
การสั่งห้ามเข้าเล่นการพนันในสถานคาสิโน มีกําหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีเท่ากันทุกแห่งทั่วประเทศสวิส