รายละเอียดข้อมูลสำหรับบิดามารดา – Spielen ohne Sucht
get help

Menu

Hilfe

Scroll

รายละเอียดข้อมูลสำหรับบิดามารดา

รายละเอียดข้อมูลสําหรับบิดามารดา

เด็กและเยาวชนกับความเชื่อและความเป็นจริง

การที่คนหนุ่มสาวใฝ่ฝันถึงความร่ํารวยทางลัดหรือหาเงินด้วยวิธีการอย่างง่ายๆ และ
รวดเร็ว ความหวังเหล่านี้ทําให้พวกเขาไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ดังนั้นจึงเป็น
เรื่องสําคัญที่ต้องอธิบายให้พวกเขาเข้าใจถึงความเป็นจริง

 • ชัยชนะจากการเล่นเกมเป็นเรื่องของความบังเอิญ เนื่องจากการเล่นพนันเราไม่อาจ
  คาดเดาผลลัพธ์ของมันได้ ทั้งนี้รวมถึงการเล่นโป๊กเกอร์และการทายผลกีฬาด้วย
  เพราะการพนันก็คือการเสี่ยงโชค ในโลกนี้มีผู้เล่นโป๊กเกอร์เพียงไม่กี่รายเท่านั้น
  ที่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยการเล่นพนัน
 • การพนันหรือการเสี่ยงโชค ส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นมักจะเล่นแพ้มากกว่าชนะ
  เพราะอุตสาหกรรมการพนันคือธุรกิจที่แสวงหาผลกําไร
 • สลากกินแบ่งที่เรียกว่า “สวิส-ล็อตโต้” กําหนดให้ผู้เล่นเลือกเลขหกตัวจาก
  ตัวเลข 1 -42 จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเป็นไปได้ที่คนเราจะถูกฟ้าผ่ายังมีมากกว่า
  โอกาสถูกสลากกินแบ่งสวิสเสียอีก

กฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ห้ามเสนอบริการหรือชักชวนเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี เล่นเกมพนัน
ข้อห้ามนี้มีไว้เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนันโดยไม่มี
วัตถุประสงค์ที่จะลงโทษพวกเขา

แม้จะมีข้อห้ามนี้ก็ตามแต่ยังคงมีเด็กและเยาวชนจํานวนมากใช้บัตรเครดิต
สมัครเล่นพนันโดยแจ้งอายุไม่ตรงกับความจริงเพื่อให้ได้เล่นเกม

แม้ผู้ร่วมเล่นพนันอย่างผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตจะไม่ถูกลงโทษ
แต่ในทางกฎหมายแล้วหากเล่นชนะก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินรางวัล

สาเหตุแห่งความเสี่ยงและปัจจัยในการป้องกันเด็กและเยาวชน

แนวทางการป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนัน

การสื่อสารที่ดีระหว่างบิดามารดาและบุตรช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนจาก
การพนัน พ่อแม่ควรพูดคุยกับลูกและรับฟังลูก ไถ่ถามถึงความเป็นไปและ
ความสนใจในเรื่องต่างๆ ของเขาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสนใจทางด้าน
กีฬาหรือแม้แต่การเล่นเกม เช่น วิดีโอเกมหรือเกมการพนัน วิธีนี้จะทําให้คุณ
กับลูกมีความใกล้ชิดกันเปิดโอกาสให้คุณได้แนะนําและอธิบายให้เขาเข้าใจถึง
การเล่นเกมในทางที่ถูกที่ควร ทั้งนี้ควรปรับวิธีการพูดให้เข้ากับวัยของเด็กด้วย

เคล็ดลับคือพ่อแม่ควรมีเวลาพูดคุยกับลูกอย่างสม่ําเสมอ
ถามถึงความใผ่ฝันของเขาหรือลองถามเขาว่า “ถ้าหากชนะ
เกมและได้รับเงินรางวัลจํานวนมากลูกจะทําอะไร” หรือ “ทําไมลูกจึงสนใจ
หรือชอบเล่นเกมนี้เป็นพิเศษ” และลองเล่นเกมกับเขา

ครอบครัวมีความสําคัญสําหรับเด็กและเยาวชนมาก แม้ว่าในบางครั้งการ
แสดงออกของเขาอาจจะดูสวนทางกัน ดังนั้นความสัมพันธ์และความเข้าใจที่
ดีภายในครอบครัวจึงเป็นการช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนจากการเล่นที่เป็น
ปัญหาจนอาจนําไปสู่การติดพนัน

สาเหตุที่ทําให้เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงต่อการติดพนัน

พฤติกรรมเล่นพนันที่มีความเสี่ยงและนําไปสู่การติดพนัน

 • ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมามีเด็กและเยาวชน (อายุระหว่าง 15 ปี ถึง
  19 ปี)ทุกหนึ่งในสี่คน คิดเป็นอัตราส่วน 5% และผู้ใหญ่ 2-3%
  มีพฤติกรรมการเล่นที่เสี่ยงต่อการติดพนัน
 • เนื่องจากเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยจึงมีแนวโน้มเป็นหนี้จาก
  การพนันอย่างรวดเร็ว

สาเหตุที่อาจทําให้เด็กและเยาวชนเสี่ยงต่อการติดพนัน

 • วัยรุ่นเพศชายมีแนวโน้มที่จะมีปํญหาจากการเล่นพนันมากกว่าเพศหญิง
 • วัยรุ่นที่เริ่มเล่นพนันตั้งแต่อายุน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
 • หากมีเงินติดกระเป๋ามากโดยไม่มีกฎหรือระเบียบในการใช้เงิน
  ก็มีแนวโน้มที่จะนําเงินมาเล่นพนัน
 • ปัญหาครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี การเลี้ยงดูที่ไม่ถูก
  ต้อง เด็กไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร บิดามารดาไม่สามารถ
  ปรับต้วให้เข้ากับวิถีชีวิตในสังคมที่ตนอาศัยอยู่

ปัญหาที่มีกับเด็กและเยาวชน -
คําแนะนําสําหรับบิดามารดา

จะดูออกได้อย่างไร

โดยทั่วไปผู้ติดพนันมักใช้เวลาส่วนใหญ่ครุ่นคิดถึงแต่การเล่นพนัน ยิ่งหมกมุ่นมาก
เท่าไหร่ก็ยิ่งมีปัญหาตามมามากขึ้นเท่านั้น มีผลให้ขาดความสนใจหรือละเลย
ครอบครัว เพื่อนฝูง ตลอดจนเรื่องสําคัญ เช่น โรงเรียน/หน้าที่การงาน และงานอดิเรก
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสัญญานบ่งบอกปัญหาที่มาจากการเล่นพนันหรือการติดพนัน

พฤติกรรมของผู้ติดพนันที่สังเกตุได้ มีดังนี้

 • ไม่สนใจหรือละเลยครอบครัว ผู้ใกล้ชิด สังคม อย่างไม่มีเหตุผล
  และแทบจะไม่มีเวลา
 • ขอยืมเงินจากสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน
 • มีอารมณ์แปรปรวน ไม่น่าเชื่อถือ ไม่น่าไว้วางใจ
 • พูดปดกับคนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ใกล้ชิด
  เพื่อปกปิดพฤติกรรมการเล่นพนันของตน

จะพูดเรื่องนี้อย่างไร

ควรพูดด้วยความจริงใจอย่างตรงไปตรงมา บอกให้เขาทราบถึงความห่วงใย
และความกังวลที่คุณมีต่อเขา เช่น พูดว่าจากการสังเกตของฉันรู้สึกว่า
คุณ .......”. “ฉันกังวลเป็นห่วงคุณเพราะ .......” การพูดในลักษณะนี้จะ
ช่วยลดความตึงเครียดได้ พยายามหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษหรือการตําหนิ
ติเตียน เช่น “คุณไม่ค่อยอยู่บ้านเลยนะ” หรือ “คุณโยนเงินทั้งหมดทิ้งไปโดย
เปล่าประโยชน์” และอาจตั้งคําถามต่อไปว่า “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่หยุดเล่น
พนัน” และ “ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร”

จะทําอะไร

ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานของคุณอย่างใกล้ชิด หากเขาสนใจการพนัน
อย่างจริงจัง หรือเมื่อเริ่มต้นเล่นพนันก็ชนะและได้รับเงินจํานวนมาก
การที่เด็กได้เงินเป็นจํานวนมากมาอย่างง่ายดายและรวดเร็วมักจะนําไปสู่
ปัญหาการติดพนัน

หากบุตรหลานของคุณเล่นพนันและได้รับเงินรางวัลเป็นจํานวนมาก บิดา
มารดาหรือผู้ปกครองควรควบคุมการเงินโดยแนะนําให้เขารู้จักเก็บออมเงิน
เช่น เปิดบัญชีออมทรัพย์และตกลงกันว่าเขาจะไม่นําเงินฝากนี้กลับมาเล่น
พนันอีก ตามความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมในบางท้องถิ่นถือว่าเงินที่
ได้มาจากการพนันเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์

หากบุตรหลานของคุณมีปัญหาจากการพนัน ควรใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดและ
แนะนําวิธีใช้จ่ายเงินด้วยการช่วยเขาจัดทํางบประมาณรายรับ-รายจ่าย

แบบฟอร์มการจัดทํางบประมาณดาวน์โหลดได้ที่
www.budgetberatung.ch
https://www.caritas-schuldenberatung.ch/en/debt-guide/aids-and-useful-tools.html

การช่วยเหลือเบื้องต้น

 • ไม่ให้ผู้ติดพนันขอยืมเงิน
 • ไม่ช่วยผู้ติดพนันปกปิดความจริงหรือพูดปดแทน เช่น
  แจ้ง ที่โรงเรียน หรือนายจ้างของผู้ติดพนันว่าเขาป่วย