การให้คําแนะนําปรึกษา

หากคุณสงสัยว่า คู่ครองของคุณมีปัญจากการเล่นพนัน ติดต่อได้ที่หน่วยงานให้คําแนะปรึกษา
ผู้ชํานาญการสามารถช่วยคุณได้

  • ตอบคําถามทางโทรศัพท์หมายเลข . 0848 840 840
  • ขอคําแนะนําปรึกษาทางออนไลน์ โดยไม่ต้องแจ้งชื่อ
  • ทาง อีเมล
  • หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษาในท้องถิ่นที่คุณอาศัยอยู่

หากคุณต้องการคําแนะนําปรึกษาในภาษาไทย ตัวคุณเองหรือขอให้ผู้ที่คุณไว้วางใจติดต่อกับเราได้ที่ หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษาประจํารัฐที่คุณอาศัยอยู่ เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางให้ความช่วยเหลือ

ส่วนใหญ่หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษาช่วยติดต่อจัดหาผู้แปลให้คุณได้ หรือคุณหาผู้แปลมาเองก็ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับผู้แปล โดยทั่วไปคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบ มีบางกรณีที่ทางหน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษาอาจช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้