การเล่นพนันเสี่ยงโชคและการติดพนัน

การเล่นที่ถือว่าเป็นการพนันต่อเมื่อเล่นเพื่อมุ่งหวังเงินรางวัล และผู้เล่นไม่ได้มีส่วนที่ทําให้แพ้หรือชนะเลย หรือถ้ามีก็เป็นส่วนน้อย หากเล่นชนะก็เป็นเรื่องของโชคหรือความบังเอิญ ตัวอย่างเช่น การขูดบัตรเพื่อรางวัล หรือรูเลตต์

การเล่นเกมที่ต้องใช้ทักษะหรือความชํานาญ (ความสามารถ) ในการเล่น โดยผู้เล่นต้องรู้จักวิธีเดินเกมเพื่อให้ชนะ ตัวอย่างเช่น หมากรุก

ในประเทศสวิส ผู้ประกอบการที่ให้บริการเล่นพนัน ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเสียก่อน หากไม่มีใบอนุญาตประกอบการถือว่าผิดกฎหมายและมีโทษทางอาญา

การเล่นเกมอื่นๆ

การเล่นเกมที่ต้องใช้ทักษะหรือความชํานาญ ก็อาจทําให้เกิดปัญหาและนําไปสู่การเสพติดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คอมพิวเตอร์ และการเล่นเกมออนไลน์ (เกมออนไลน์ที่มีผู้เข้าร่วมเล่นหลายๆ คน เช่น เวิลด์ ออฟ วาร์คราฟท์ (World of Warcraft) หากคุณ คนใกล้ตัวหรือคนที่คุณรู้จักติดการเล่นเกมเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อขอคําแนะนําได้ที่ หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษา

การเสพติดอินเตอร์เน็ต

การใช้อินเตอร์เน็ตในการเสพข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาจนติด อาจนําไปสู่ปัญหาได้
หากมีปัญหาการเสพติดอินเตอร์เน็ต ขอความช่วยเหลือได้จาก หน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษา