Ko postaje ovisnik?

Prelaz sa igre na sreću, koja se upražnjava kao zadovoljstvo u slobodno vrijeme, ka ovisničkom ponašanju je gotovo neprimjetan. Svako može postati ovisan. Više je muškaraca nego žena ovisno o kockanju. Procjenjuje se da u Švicarskoj ima 46‘000 ovisnih osoba.

Osim toga, puno je više ljudi, koji ispoljavaju problematično ponašanje u vezi s kockanjem. Na njih se odnosi barem jedno od ovih obilježja sa liste „Šta je ovisnost o igrama na sreću?“.