Članovi porodice

Kada neka osoba ima probleme sa igrama na sreću, to može imati veliki utjecaj na njeno socijalno okruženje, a posebno na porodicu. Osobe ,koje imaju probleme sa kockanjem, često poriču te probleme.

Ovisnost o kockanju je neupadljiva. Ne miriše, niti se vidi. Ali postoje odredjeni signali kao manjak novca, manjak vremena i nemir. Pod Znakovi prepoznavanja naći ćete nekoliko odredjenja koja upućuju na problem sa ovisnošću.

Ako ste za nekog zabrinuti, uzmite svoju zabrinutost ozbiljno i razgovarajte sa tom osobom. Izrazite Vašu zabrinutost i opišite koje promjene ste primjetili kod te osobe. Zatražite od nje da promijeni svoje ponašanje i da se obrati nekom savjetovalištu.

Ne posudjujte novac osobi koja kocka! Time ćete samo pomoći da se problemi nastave. Kod problema sa novcem, trebate se obratiti savjetovalištu za lične i porodične finansije (Budgetberatung); svakako uputite i osobe koje imaju probleme na ovo savjetovalište.

Vodite računa o tome, da Vama i Vašoj djeci bude dobro. Zaštitie Vaš novac. Potražite pomoć, ako ste preopterećeni!